Dopravná značka - Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody - 235

  • Dopravná značka - Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody - 235
  • 36.00€ - 58.00€


zmenšená 420mm

základná 600mm

zväčšená 750mm
Vlastnosti
Rozmer Základná, Zmenšená, Zväčšená