Dopravná značka - Povinné zastavenie vozidla - 245

  • Dopravná značka - Povinné zastavenie vozidla - 245
  • 36.00€ - 58.00€


zmenšená 420mm

základná 600mm

zväčšená 750mm
Vlastnosti
Rozmer Základná, Zmenšená, Zväčšená